Image
Kursy certyfikowane

Pearson English International Certificate (IBT)

Międzynarodowy certyfikat z praktycznej znajomości języka angielskiego, przeznaczony dla osób od 14 roku życia. Egzamin zapewnia wygodę formatu, wyboru miejsca zdawania oraz daje możliwość zdawania w dogodnym terminie. Egzamin koncentruje się na ocenie praktycznej znajomości języka angielskiego na określonym poziomie. Poziom jest określony uprzednio zdawanym testem określającym poziom znajomości języka angielskiego przez Kandydata. Egzamin jest uznawany w wielu krajach ponadto wspiera zdających podczas rekrutacji ma studia oraz w trakcie kariery zawodowej.

Certyfikat ten jest uznawany także przez ministerstwa oraz instytucje rządowe w Polsce. Departament Służby Cywilnej uznaje także ten Certyfikat.

Kiedy i gdzie można podejść do egzaminu w formacie komputerowym?
Egzamin ten w nowoczesnej formie można zdawać wygodnie w zaciszu własnego domu lub biura w którym pracujemy. Korzystamy wówczas z opcji zdalnego monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu.

Nasza szkoła językowa ENGLISH-FOR-ALL przygotowuje oraz wspiera Kandydata w każdym kroku podjętym do pozytywnego zdania egzaminu. Rejestrujemy Kandydatów na egzamin. Wynik egzaminu Zdający uzyskuje po upływie 14 dni od dnia
zdawania egzaminu w wersji komputerowej. Certyfikat ten potwierdza praktyczne umiejętności Zdającego. Raport wyników zapewnia szczegółowe informacje dot. poszczególnych kompetencji wraz z rekomendacjami do dalszej pracy.