Kursy certyfikowane

Kursy dla 8-klasistów

W szkole językowej ENGLISH-FOR-ALL organizowane są kursy grupowe oraz prowadzone są zajęcia indywidualne mające na celu zapewnienie rzetelnego przygotowania do egzaminu 8- klasisty. Motywujemy oraz pokazujemy jak się uczyć, aby się skutecznie nauczyć. Sukces naszego Ucznia jest dla nas priorytetem.

Nasze zajęcia z Uczniami są opracowane na podstawie bieżących wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zajęcia w naszej szkole mają na celu usystematyzowanie wiedzy. Dzięki regularnym powtórkom i rozwojowi zasobu słownictwa oraz zgłębieniu gramatyki Uczeń jest rzetelnie przygotowany do egzaminu ósmoklasisty. Podczas zajęć przerabiane są próbne egzaminy w oparciu o arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podczas zajęć wykorzystujemy najlepsze repetytoria wiodących wydawnictw jak również szereg materiałów uzupełniających w celu zapewnienia najlepszych wyników naszym Uczniom.

W naszej szkole każdy Uczeń ma zapewniony komfort nauki z uwagi na poważne podejścia lektora do każdej lekcji. W naszej szkole każdy Uczeń uzyskuje wyższy wynik egzaminu ósmoklasisty od początkowo zakładanego.

Matura / szkoła średnia

W tym roku matura z języka angielskiego?
W naszej szkole Każdy Słuchacz zdaje egzamin maturalny z wysokim wynikiem na każdym poziomie. Motywujemy Każdego z Państwa do stawiania sobie wymagań nawet wtedy, gdy inni nie wymagają lub wymagają mniej bo wierzymy, że rzetelna wiedza zawsze zostanie doceniona w życiu zawodowym.

Nasze zajęcia są opracowane na podstawie bieżących wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nasi lektorzy uczestniczą w konferencjach oraz cyklicznie organizowanych szkoleniach w celu zdobywania bieżącej wiedzy dot. zmieniających się wymogów egzaminacyjnych. Podczas zajęć wykorzystujemy najlepsze repetytoria wiodących wydawnictw jak również szereg materiałów uzupełniających w celu zapewnienia najlepszych wyników naszym Słuchaczom.

Zajęcia w naszej szkole mają na celu usystematyzowanie wiedzy. Dzięki regularnym powtórkom i rozwojowi zasobu słownictwa oraz zgłębieniu gramatyki każdy Słuchacz jest rzetelnie przygotowany do egzaminu maturalnego. Podczas zajęć przerabiane są próbne egzaminy w oparciu o arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń, treningów językowych z osobami, które zdają egzamin maturalny w danym roku oraz prowadzimy zajęcia dla Uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jesteśmy z Każdym z Państwa na każdym etapie. Słuchacze szkoły ENGLISH-FOR-ALL od lat bardzo doceniają zaangażowanie, dostępność lektora, chęć pomagania poza zajęciami. Słuchacze doceniają umiejętność motywowania Ich do nauki przez lektora oraz „z zajęć na zajęcia” bardziej wierzą w swoje możliwości i umiejętności dzięki czemu chętnie się uczą i współpracują. Zajęcia dla osób zdających egzamin maturalny jest prowadzony w formie zajęć indywidualnych, natomiast umożliwiamy uczestniczenie w zajęciach grupowych w celu rozwijania umiejętności mówienia i pokonywania bariery językowej.