O nas

Witaj na naszej stronie

English For All

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy program wydawnictwa Pearson, którego celem jest motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności czytania.

Kursy

Nauka języka angielskiego w ENGLISH-FOR-ALL odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy organizujemy dla wszystkich grup wiekowych...

Korepetycje

W mojej ofercie znajdziesz szeroki wybór zajęć, które pozwolą Ci na regularne podnoszenie umiejętności językowych (Twoich lub Twojego dziecka)...

Szybkie czytanie

Kursy szybkiego czytania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy na kursy przygotowane pod okiem wykwalifikowanego trenera...

Ankieta zadowolenia z kursu w szkole językowej ENGLISH-FOR- ALL

Image
Wyniki ankiety skierowanej do rodziców/ opiekunów prawnych Słuchaczy uczęszczających na zajęcia prowadzone w szkole miała na celu ocenę poziomu zadowolenia z zajęć, ocenę dostosowania poziomu wymagań stawianych przez lektora, ocenę postępów Słuchaczy. Ankieta została przeprowadzona w czerwcu oraz w lipcu 2022 r. Ewaluacja przeprowadzona została w formie elektronicznej z zachowaniem zasad poufności ankietowanych. Celem ankiety było uzyskanie obiektywnych oraz prawdziwych informacji zwrotnych dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Poniżej prezentujemy Państwu opracowane wyniki przeprowadzonej ankiety.

100% rodziców/ opiekunów prawnych Słuchaczy uznało, że zajęcia w szkole językowej ENGLISH-FOR-ALL prowadzone są w sposób interesujący oraz, że nauczyciel wyjaśnia problemy w sposób zrozumiały. 99% rodziców/ opiekunów prawnych Słuchaczy oceniło ilość zabaw i gier językowych jak „wystarczającą” natomiast 1% ankietowanych „nie ma zdania”. 99% ankietowanych osób nie ma zastrzeżeń w kwestii ilości zadawanych prac domowych określając jako „wystarczająca” natomiast 1% ankietowanych osób jest zdania, że „mogłoby być więcej”. Rodzice/ opiekunowie prawni Słuchaczy doceniło
zainteresowanie lektora pod względem problemów ucznia w 99%. 100 % ankietowanych osób jest zadowolonych z poziomu wymagań stawianych przez lektora. 99% ankietowanych oceniło postępy w nauce dziecka „bardzo dobrze”, 1%
ankietowanych „nie ma zdania”.

Poniżej cytujemy Państwu uwagi oraz spostrzeżenia przekazane przez rodziców/ opiekunów prawnych naszych Słuchaczy.
Każda informacja zwrotna jest dla nas bardzo cenna i za każdą z osobna serdecznie dziękujemy.

- Brak
- Brak
- Dobrze
- Jestem bardzo zadowolona z zajęć prowadzonych przez P. Monikę, syn chętnie uczestniczy w spotkaniach
- Ok
- Świetne efekty nauki, dziecko w IV kl. ma ocenę celującą na koniec roku z j. angielskiego.

Wyniki ankiety dla kursantów

Wyniki ankiety skierowanej do kursantów szkoły językowej ENGLISH-FOR-ALL, która miała na celu ewaluację pracy lektora prowadzącego zajęcia. Ankieta została przeprowadzona w czerwcu oraz w lipcu 2022 r. Ankieta przeprowadzona została w formie elektronicznej z zachowaniem zasad poufności ankietowanych. Celem ankiety było uzyskanie obiektywnych oraz prawdziwych informacji zwrotnych dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Poniżej prezentujemy Państwu opracowane wyniki przeprowadzonej ankiety.

Pytania w ankiecie dotyczyły oceny prowadzonych zajęć w sposób niebywale szczegółowy. 100% naszych Słuchaczy uznało, że zajęcia w szkole językowej ENGLISH-FOR-ALL prowadzone są w sposób interesujący oraz, że nauczyciel wyjaśnia problemy w sposób zrozumiały. Każdy Słuchacz jest w 100% zadowolony z ilości zadawanej pracy domowej określonej jako wystarczająca. Ponadto, Słuchacze docenili przygotowanie oraz 100% zaangażowanie lektora w prowadzenie zajęć. 1% ankietowanych uznało tempo pracy na zajęciach jako „za szybkie” natomiast 99% ankietowanych wskazało, że tempo pracy na zajęciach jest „odpowiednie”. Nasi Słuchacze bardzo dobrze oceniają swoje postępy w nauce. Poniżej cytujemy Państwu uwagi oraz spostrzeżenia naszych Słuchaczy. Każda informacja zwrotna jest dla nas bardzo cenna i za każdą z osobna serdecznie dziękujemy.

- Dłuższe lekcje, więcej gier językowych
- Myślę, że chyba tylko więcej rozmów by się przydało. Reszta jest ok jest.
- Narazie nic bym nie zmienił.
- nic
- Nic
- Nic
- NIC
- Więcej przykładów w zadaniach
- Więcej rozmawiać
- Więcej zabawy
Image