Image
Sekretariat Internetowy (e-Sekretariat)

Zapisy

Unikalną cechą naszego systemu jest dostęp słuchaczy oraz lektorów do aktualnych informacji.
Każdy uczestnik kursu, lektor oraz rodzice po zalogowaniu się otrzymują dostęp do aktualnych informacji.

Główne zalety naszego systemu to m.in.
- Interaktywny kalendarz z możliwością zgłaszania nieobecności wraz z informacją o obecnościach.
- Dane grupy do której słuchacz uczęszcza z dokładnymi informacjami:
Imię i nazwisko lektora, poziom zaawansowania, liczbę osób w grupie, szczegółowy kalendarz zajęć wraz z tematami zajęć.
- Zapisy online wraz z możliwością ich opłacania poprzez płatności online.
- Zarządzanie danymi osobowymi każdego z Państwa zgodne z RODO.

FORMULARZ REJESTRACJI