Image
Egzaminy rozpoznawane oraz cenione na całym świecie dla uczniów szkół podstawowych

Kursy dla dzieci

Egzaminy, do których przygotowujemy w trakcie kursów oraz zajęć indywidualnych w szkole ENGLISH-FOR-ALL , czyli Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE)

- zostały stworzone dla dzieci w wieku od 7. do 12. roku życia przez Cambridge Assessment English – znany syndykat egzaminacyjny będący częścią Uniwersytetu
Cambridge
- są dostępne na trzech poziomach zaawansowania
- stanowią potwierdzenie znajomości języka angielskiego na danym poziomie od Pre-A1 do A2 zgodnym ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR).

Pre-A1 Starters, dla dzieci po około 100 godzinach szkoleniowych
Poziom CEFR Pre-A1
Formuła egzaminu PB – paper-based
Liczba części egzaminu 3
Czas trwania około 45 minut
Reading and Writing 20 minut
Listening 20 minut
Speaking 3-5 minut
 
A1 Movers, dla dzieci po około 175 godzinach szkoleniowych
Poziom CEFR A1
Formuła egzaminu PB – paper-based
Liczba części egzaminu 3
Czas trwania około 60 minut
Reading and Writing 30 minut
Listening 25 minut
Speaking 5-7 minut

 
A2 Flyers, dla dzieci po około 250 godzinach szkoleniowych
Poziom CEFR A2
Formuła egzaminu PB – paper-based
Liczba części egzaminu 3
Czas trwania około 1 godz. 15 min
Reading and Writing 40 minut
Listening 25 minut
Speaking 7-9 minut

Dlaczego warto przygotowywać dzieci do Testów Cambridge English Qualifications (YLE)?

- Dzieci, które rozpoczynają edukację w szkole podstawowej, mają przed sobą długą ścieżkę nauki, w trakcie której nieuchronnie będą podejmować trud zdawania egzaminów, również językowych.
- Warto przygotować je do zdawania egzaminów, zapewniając im strategie egzaminacyjne i właściwy trening dopasowany do ich wieku i możliwości.
- Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu strategii
egzaminacyjnych, dziecko skutecznie zaprezentuje swoją wiedzę i umiejętności językowe w warunkach egzaminacyjnych.

Dlaczego dzieci lubią zdawać Egzaminy YLE?
-  Są to egzaminy, które sprawdzają umiejętności językowe poprzez przyjazne, kolorowe zadania. Dzięki takiej formie testu dzieci nie odbierają egzaminu jako sytuację stresową, lecz jako motywujące zadanie.
-  Egzaminy te zostały dopasowane do rozwoju emocjonalnego i społecznego najmłodszych uczniów.

Jakie są efekty podchodzenia do Testów Cambridge English Qualifications (YLE)?

- Wynik egzaminu Cambridge YLE jest zawsze pozytywny.
Każdy zdający otrzymuje dyplom z odpowiednią liczbą tarcz odzwierciedlającą umiejętności i wiedzę zaprezentowane przez dziecko na egzaminie.
- Pozytywne doświadczenia egzaminacyjne owocują zmotywowaniem dziecka do dalszej nauki języka angielskiego i zachęcają je do zdawania kolejnych egzaminów językowych.
- Egzaminy są dla dziecka informacją zwrotną. Dają poczucie sukcesu i podsumowują pewien etap nauki języka angielskiego.
- Wykształcenie i używanie strategii egzaminacyjnych jest ważne dla dziecka, ponieważ daje umiejętności, z których dziecko będzie korzystać przez wiele lat swojej edukacji, na przykład w czasie egzaminu 8-klasisty oraz na maturze.