Image
Dlaczego warto przygotowywać się do Cambridge English Qualifications?

Kursy dla młodzieży

- Egzaminy te są tworzone z myślą o nauczaniu praktycznego języka w kontekście, co pozwala na skuteczną komunikację.
- Egzaminy Cambridge mają za zadanie ocenę kwalifikacji językowych w sposób ustandaryzowany, rzetelny i niezależny. Dzięki temu, certyfikat uzyskany tą drogą
stanowi cenne źródło informacji potwierdzające umiejętności językowe. Certyfikaty Cambridge są mile widzianym elementem CV, mogą zwalniać z lektoratów na studiach lub niektórych egzaminów, na przykład wtedy, gdy zamarzysz o studiowaniu w zagranicznej uczelni.
- Egzaminy są uznawane na całym świecie przez pracodawców oraz uczelnie jako rzetelne odzwierciedlenie stopnia opanowania języka angielskiego.

Poniżej prezentujemy skrócony i przejrzysty zarys egzaminów do których przygotowujemy Kandydatów w szkole ENGLISH-FOR-ALL

A2 Key/A2 Key for Schools – najczęściej wybierają go osoby, które niedawno zaczęły uczyć się języka angielskiego.
Poziom A2 umożliwia porozumiewanie się po angielsku w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziom CEFR A2
Formuła egzaminu CB – computer-based lub PB – paper-based
Liczba części egzaminu 3
Czas trwania 98-100 minut
Reading and Writing 60 minut
Listening 30 minut
Speaking 8-10 minut
 

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools – wybierany przez osoby, które utrwaliły już podstawy języka i chcą rozwinąć sprawności mówienia, czytania i pisania do poziomu średnio-zaawansowanego.

Poziom CEFR B1
Formuła egzaminu CB – computer-based lub PB – paper-based
Liczba części
egzaminu 3
Czas trwania 132-137 minut
Reading and Writing 90 minut
Listening 30 minut
Speaking 12-17 minut
 
B2 First/B2 First for Schools – na tym poziomie osoba jest w stanie porozumiewać się w środowisku anglojęzycznym.

Poziom CEFR B2
Formuła egzaminu CB – computer-based lub PB - paper-based
Liczba części egzaminu 4
Czas trwania 209 minut
Reading and Use of
English 75 minut
Writing 80 minut
Listening 40 minut
Speaking 14 minut
 
C1 Advanced – na tym poziomie stopień zaawansowania daje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim.

Poziom CEFR C1
Formuła egzaminu CB – computer-based lub PB – paper-based
Liczba części egzaminu 4
Czas trwania 235 minut
Reading and Use of
English 90 minut
Writing 90 minut
Listening 40 minut
Speaking 15 minut
 
C2 Proficiency – jest dowodem na opanowanie języka angielskiego na najwyższym poziomie biegłej znajomości języka angielskiego

Poziom CEFR C2
Formuła egzaminu CB – computer-based lub PB – paper-based
Liczba części egzaminu 4
Czas trwania 236 minut
Reading and Use of
English 90 minut
Writing 90 minut
Listening 40 minut
Speaking 16 minut
 
Egzamin IELTS (International English Language Testing System)

Najpopularniejszy egzamin międzynarodowy przeznaczony dla osób, które planują studiować lub pracować za granicą.
Czas trwania 2 godz. 45 min
Część pisemna
Słuchanie ze zrozumieniem około 30 minut
Czytanie ze zrozumieniem 60 minut
Pisanie 60 minut
Część ustna
Egzamin ustny 11-14 minut